O spoločnosti

Dovoľte nám informovať Vás, že akcionár spoločnosti SID Slovensko, a.s. sa rozhodol k 30.1.2017 pozastaviť činnosť spoločnosti SID Slovensko, a.s.

Aj napriek tomuto rozhodnutiu má aj naďalej záujem v budúcnosti pôsobiť na slovenskom trhu a v prípade zmeny trhových podmienok je pripravený opätovne obnoviť činnosť v najbližšom možnom termíne.

Ďakujeme Vám za pochopenie.